Obair na bPáistí

I nGaelscoil na Daróige,

meallaimid an caighdeán is airde oibre ó gach páiste dá réir a n-ábaltacht.


Cuirimid béim ar na cuir chuigí is nuálaí sna hábhair uilig leis an chaighdeán seo a chinntiú.


Cuirimid fáilte romhaibh súil a chaitheamh sibh féin.